CENIK PLESNIH TEČAJEV

PREDŠOLSKI PROGRAM  1x tedensko 45 min    

OSNOVNA CENA: 23,00 €/mesečno (osnovna članarina:20,00 € + vadnina:3,00 €)

OTROŠKI in ODRASLI PROGRAM 1x tedensko 60 min

OSNOVNA CENA: 27,00 €/mesečno (osnovna članarina:20,00 € + vadnina:7,00 €)

MLADINSKI in ODRASLI PROGRAM 1x tedensko 90 min

OSNOVNA CENA: 32,00 €/mesečno (osnovna članarina:20,00 € + vadnina:7,00 €)

 • OSNOVNA ČLANARINA znaša 20,00 €/mesečno in plesalcu zagotavlja, da se 1x tedensko udeleži plesnih vaj po ceni vadnine, ki je navedena v ceniku.
 • NAPREDNA ČLANARINA znaša 30,00 €/mesečno in plesalcu zagotavlja, da se 2x tedensko udeleži plesnih vaj po ceni dvojne vadnine, ki je navedena v ceniku in se mu hkrati obračuna pripadajoči 20% popust na količino izbranih vaj/treningov. 

POPUSTI:

 • 2 tečaja ali 2 treninga tedensko (ista oseba ali 2 osebi iste družine): 20 % popust na vsak tečaj (primer izračuna: HIP HOP 2x 90 min/tedensko: 32×2=64€- 20% =51,00 €)
 • 3 ali več tečajev/treningov tedensko (ista oseba ali več oseb iste družine): 30 % popust na vsak tečaj

 

TEKMOVALNA ČLANARINA znaša 57,00 €/mesečno in članu zagotavlja, da se 3x tedensko udeleži rednih treningov hip hopa in plesne tehnike.

Članarina že vsebuje 10,00 € mesečne subvencije, ki jo klub nameni plesalcem-tekmvalcem in pripadajoči popust za 3 treninge tedensko.

Izračun: 3x 32,00 = 96,00 € – 30% (popust na količino treningov) – 10,00 € (klubska subvencija) = 57,00 €

 CENIK VPISNINA

Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino, ki znaša 8,00€/plesalca in se obračuna enkratno, na prvi položnici ob vpisu.

SUBVENCIJA:

 • SOCIALNA: V primeru težkega finančnega položaja lahko izpolnite vlogo za znižanje ali oprostitev plačila. Vlogo najdete na spletni strani www.guapa.si.
 • ZDRAVSTVENA: V primeru daljše odsotnosti vaj zaradi bolezni lahko izpolnite vlogo za znižanje ali oprostitev plačila. Vlogo najdete na spletni strani www.guapa.si.

PLAČILNI POGOJI:

 • Strošek mesečne članarine in vadnine, ki je v ceniku naveden v celoti, je potrebno poravnati v roku 20 dni od izdaje položnice.
 • Članarina plesalcu zagotavlja članstvo, vadnina pa obisk vaj in le-ta se lahko v primeru bolezni zmanjša ali oprosti.
 • Plesni programi se lahko kombinirajo bodisi če ista oseba obiskuje več programov ali pa če več članov iste družine obiskuje različne programe. Popust se obračuna glede na število tedenskih treningov/vaj.
 • Na vpisnem listu je potrebno označiti vse programe, ki jih želite obiskovati. Znesek vseh programov bo naveden v celoti na eni položnici.
 • Plačilo se izvede preko položnice (obvezno označite način prejemanja položnice).
 **MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI IN PRAZNIKI PLESNIH VAJ NI.**