PLAČILNI POGOJI

 • Članarina plesalcu zagotavlja članstvo in ugodnost pri vadnini, vadnina pa zagotavlja obisk vaj.
 • Strošek letne članarine in vadnine je razdeljen na 10 enakih mesečnih obrokov. V primeru, da je odsotnost daljša, se članarina prekine in se zaračuna le strošek vadnine v višini 10,00 eur / obisk / osebo.
  Računi za redne vaje se izdajajo mesečno, do 15. dne v mesecu za tekoči mesec.
  Računi za individualne treninge se izdajajo mesečno, do 8. dne v mesecu za pretekli mesec.
 • Strošek je potrebno poravnati v roku, določenem na izdani položnici.
 • V mesecu, ko potekajo počitnice, je mesečni obrok isti.
 • ODSOTNOST: V primeru odsotnosti se mesečni obrok ne zmanjša.
  MOŽNOSTI NADOMESTITVE IZOSTANKA:
  1. Možno je nadomeščanje odsotnosti v drugem terminu (druga lokacija, program, skupina) po priporočilu kluba. 2. Možno je plačilo posamične vaje po veljavnem ceniku (10 €/vajo – ).
  Posamična vaja, se na podlagi beležene prisotnosti, poračuna za pretekli mesec.
 • Plesni programi se lahko kombinirajo, če ista oseba obiskuje več programov ali pa če več članov iste družine obiskuje različne programe. Popust se obračuna glede na skupno število tedenskih obiskov.
 • Na vpisnem listu je potrebno označiti vse programe, ki jih želite obiskovati. Znesek vseh programov bo naveden v celoti na eni položnici.
 • Plačilo se izvede preko položnice (obvezno označite način prejemanja položnice).
  Račun v fizični obliki se razdeli na vajah. V primeru, da oseba v tednu, ko se računi delijo, ni prisoten, se le-ta pošlje po klasični pošti. Račun v elektronski obliki, se pošlje na elektronski naslov, naveden na vpisnem listu.

CENIK

POPUSTI:

20-% popust prejmete: 

 • če plesalec/ka obiskuje 2 različna tečaja, ki potekata 1x tedensko
 • če plesalec/ka obiskuje 1 tečaj, ki poteka 2x tedensko
 • če 2 osebi iz iste družine obiskujeta tečaj, ki poteka 1x tedensko

30-% popust prejmete:

 • če plesalec/ka obiskuje 3 različne tečaje ali več, ki potekajo 1x tedensko
 • če plesalec/ka obiskuje 1 tečaj, ki poteka 3x tedensko
 • če 3 osebe ali več iz iste družine obiskujejo tečaj, ki poteka 1x tedensko

CENIK TEKMOVALNI PROGRAM

 • Tekmovalna članarina članu zagotavlja 3 redne treninge/tedensko (hip hop in plesna tehnika). 
 • Cena vključuje en obrok letne članarine  (oz. mesečno članarino) in že vključuje 30-% popust ter klubsko tekmovalno subvencijo 10,00 € / mesec.
 • Na tekmovalno članarino ni dodatnih popustov.

CENIK VPISNINA

Ob vpisu je treba plačati vpisnino, ki znaša 8,00€/plesalca in se obračuna enkratno, na prvi položnici ob vpisu.

SUBVENCIJA:

SOCIALNA: V primeru težkega finančnega položaja lahko izpolnite vlogo za znižanje ali oprostitev plačila. Vlogo najdete na zavihku “vpis”.

IZPIS
V primeru izpisa je potrebno pisno obvestilo na maja@guapa.si ali 031 538 741 in imeti poravnane vse tekoče in zapadle obveznosti do datuma izpisa.

GUAPA KOLEDAR

!V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC PLESNIH VAJ NI!:

 • Jesenske počitnice > 26.10.2020 – 1.11.2020 – NI plesnih vaj
 • Božič, petek > 25.12.2020 – NI plesnih vaj
 • Novoletne počitnice > 25.12.2020 – 2.1.2021 – NI plesnih vaj
 • Guapa zimska plesna produkcija > 24. ali 31.1.2021
 • Prešernov dan, ponedeljek > 8.2.2020  – NI plesnih vaj
 • Zimske počitnice > 15.2.2021 – 19.2.2021 (V. Gaber)
 • Zimske počitnice > 22.2.2021 – 26.2.2021 (Iv.Gorica) – NI plesnih vaj
 • Velikonočni ponedeljek > 5.4.2021 – NI plesnih vaj
 • Prvomajske počitnice > 26.4.2021 – 2.5.2021 – NI plesnih vaj
 • Zaključek plesne sezone 2020/2021 > 20.6.2021