CENIK 2022/2023

*Cenik velja od 1.9.2022 dalje.

PROGRAM
TRAJANJE
MESEČNI OBROK
 
PREDŠOLSKI PROGRAM
1x tedensko 45 min
25,00 € mesečno/osebo
 
ŠOLSKI PROGRAM
1x tedensko 60 min
30,00 € mesečno/osebo
 
MLADINSKI in ODRASLI PROGRAM
1x tedensko 75 min
35,00 € mesečno/osebo
 
MLADINSKI PROGRAM
1x tedensko 90 min
38,00 € mesečno/osebo
 
POSAMEZNI OBISK
1 obisk
 
12,00 € obisk/osebo
VPISNINA
1x letno ob vpisu
 
10,00 € letno/osebo

POPUSTI:

*20% v primeru obiska 2 različnih terminov tedensko iste osebe ali družinskih članov.

*30% v primeru obiska 3 različnih terminov tedensko iste osebe ali družinskih članov.

SUBVENCIJA:

*PK Guapa socialno šibkejšim omogoča subvencijo (delno do 100% oprostitev plačila). Potrebno je izpolniti vlogo in pridobiti soglasje PK Guapa.

CENIK TEKMOVALNIH PROGRAMOV 2022/2023

*Cenik velja od 1.9.2022 dalje.

PROGRAM
TRAJANJE
MESEČNI OBROK
REDNI TEKMOVALNI PROGRAM
3x tedensko 75-90 min
63,00 € mesečno/osebo
INDIVIDUALNA URA SOLO
60 min
25,00 €/osebo
INDIVIDUALNA URA PAR
60 min
30,00 €/par
INDIVIDUALNA URA SKUPINA
60 min
35,00 €/skupino

*Cenik tekmovalnih programov že vključuje cene s popusti, zato popusti iz rednih programov ne veljajo.

PLAČILNI POGOJI 2022/2023 *PK Guapa zaračunava članarino in vadnino mesečno. Letna članarina je razdeljena na mesečni obrok in članu zagotavlja ugodnost pri mesečni vadnini. Vadnina članu zagotavlja reden obisk vaj. V primeru, da plesalec ni reden član, se mu članarina ne zaračuna, vendar s tem nima ugodnosti pri vadnini, zato se mu  zaračuna vsak posamesen obisk, 12,00€/obisk za osebo. *Plačilo se izvaja preko položnice. Strošek je potrebno poravnati v roku, ki je zabeležen na izdani položnici. *V primeru odsotnosti se mesečni obrok ne zmanjša. Možno je nadomeščanje v drugem terminu (po predhodnem dogovoru s PK Guapa) ali pa začasna prekinitev članstva in s tem obračun posameznega obiska. *V primeru počitnic ali praznika se mesečni obrok ne zmanjša. *V primeru obiskovanja vaj večkrat tedensko se obračuna popust. Potrebno je označiti vse programe, ki jih obiskuje član in njegovi bližnji družinski člani (starš/brat/sestra). *PK Guapa socialno šibkejšim omogoča subvencijo (delno do 100% oprostitev plačila). Potrebno je izpolniti vlogo in pridobiti soglasje PK Guapa.