IZPIS

V primeru izpisa je potrebno pisno obvestilo na maja@guapa.si ali 031 538 741 in imeti poravnane vse tekoče in zapadle obveznosti do datuma izpisa.